• พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ
 • พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ
 • พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ
 • พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ
 • พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ
 • พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ
 • พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ
 • พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ
 • พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ
 • พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ
 • พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ
 • พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ
 • พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ
 • พื้นพิมพ์ลาย CEMENT COLOUR ทุกทิศทั่วไทย ใกล้ไกล เราให้บริการ

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เป็นนวัตกรรมแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว และได้เข้ามามีบทบาทในการตกแต่งงานสถาปัตยกรรมในบ้านเรา เริ่มตั้งแต่กว่าทศวรรษที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร อันเนื่องมาจาก ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย และไม่เป็นที่รู้จักกัน จนกระทั้งปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ยอมร้บและได้รับการบรรจุ อยู่ในแบบงานของทางราชการ หลายหน่วยงาน และแม้กระทั้งในส่วนของโครงการฯต่างๆ ไม่ว่าบ้านจัดสรร อาคารที่พัก อาศัย ก็ได้เป็นที่นิยม อันเนื่องมาจากความสวยงาม คงทน แข็งแรง ง่ายต่อการบำรุงรักษ  ไม่ก่อให้เกิดตะไคร่น้ำ เพราะเราได้มีการเคลือบเงาพื้น ด้วยน้ำยาอะคิลลิค ซึ่งจะทำให้พื้นสวยแล้ว ยังปกป้องพื้นผิวไม่ให้สกปรกอีกด้วย  ส่วนดีอีกอย่างหนึ่งของพื้นพิมพ์ลายก็คือ ลดต้นทุนกว่าวัสดุอื่นๆ ที่เราใช้ปูพื้นในอดีต ติดตั้งเร็วกว่า คงทนแข็งแรงถาวรกว่า เพราะเราได้ใช้วัสดุ คอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีกำลังอัดสูงในการทำพื้นและ รองรับน้ำหนักได้มากกว่าวัสดุอื่นๆเช่น กระเบื้อง หรือ ทรายล้าง ฯลฯ                        

       เราในนาม CEMENT COLOR คือทีมงานทีมีประสบการณ์และมีความชำนาญงานกว่าทศวรรษ มีผลงานในการออกแบบและสร้างงานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายไม่ว่าในหน่วยงานของทางราชการ เอกชน โครงการฯ ต่างๆ ก็ได้มอบความไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งงานภูมิสถาปัตย์   ด้วยแบบพิมพ์ ลวดลาย และสีสันที่คุณเลือกสรรค์ได้มากมาย ดุจหินธรรมชาติ สร้างสรรค์ได้ ดั่งจินตนาการของคุณ...

ตัวอย่างแบบลาย     ตัวอย่างแบบสี     ขั้นตอนการทำพื้นพิมพ์ลาย     ติดต่อสอบถาม

 

how to sell sell on amazon tutorial dropship 2013 fall fashions for women making money on amazon selling books what time is the best time to sell on ebay amazon central seller amazon best selling free kindle books how to sell selling on amazon tutorial electric cable watercolor brushes photoshop manchester united flag images lebron james rookie topps Car Title Loans No Credit Check stephen colbert rsa qu0026a how i met your mother season 9 episode 17 promo rally Eloan Mortgage Rates electric car information video
CEMENT COLOUR LTD., PART. - By Cementcolour.Com Team
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017